Akademia

Rozstrzygnięcie konkursu z konferencji dev.js summit

W zeszły czwartek podczas dev.js summit Monogo zorganizowało dla uczestników konkurs-challenge, w którym nagrodą był iPad najnowszej generacji.

Przed chętnymi postawiliśmy wyzwanie napisania skryptu JS, który znajdzie określoną liczbę na podstawie danych wejściowych podanych w pliku tekstowym oraz danych firmy dostępnych na stronie internetowej Monogo.

 

Otrzymaliśmy od Was kilkadziesiąt odpowiedzi na nasz konkurs! Jesteśmy pod mega wrażeniem!

 

Zwycięzca został już wyłoniony (była to osoba, która jako pierwsza nadesłała prawidłowe rozwiązanie) i otrzyma od nas wkrótce swoją nagrodę 🙂

Dziękujemy Wam za tak liczny odzew i udział w konkursie. Poniżej zamieszczamy rozwiązanie zwycięzcy dla chętnych aby zrewidować swój skrypt (nie jest to jedyne dobre rozwiązanie, kod można pisać na różne sposoby), główną wytyczną był poprawny wynik który wynosił 2703216 🙂.


 

const fetch = require('node-fetch');
const buildingNumber = 14;
const companyName = "Monogo";


fetch(`https://raw.githubusercontent.com/238SAMIxD/monogo-javascript-challenge/main/data.json`) // original url: https://www.monogo.pl/competition/input.txt

  .then( response => response.json() )
  .then( json => {

    const grouped = group(json);
    const filtered = filter(json.selectedFilters, grouped);
    const multiplied = multiply(filtered);
    const additionArray = toArray(multiplied);
    const result = finalResult(multiplied, additionArray.reduce((previous, value, index) => {return value == buildingNumber ? index : previous}), companyName.length);

    console.log(`The final result is: ${result}`);

  });


function group( json ) {

  const data = [];
  json.products.forEach(element => {
    element.id = parseInt(element.id);
    data.push(element);
  });

  json.colors.forEach(element => {
    const newData = data.find(object => object.id == element.id);
    element.id = parseInt(element.id);
    element.color = element.value;
    delete element.value;
    data[data.indexOf(newData)] = {
      ...newData,
      ...element
    }

  });

  json.sizes.forEach(element => {

    const newData = data.find(object => object.id == element.id);
    element.id = parseInt(element.id);
    element.size = element.value;
    delete element.value;
    data[data.indexOf(newData)] = {
      ...newData,
      ...element
    }

  });

  return data;
}


function filter( filters, data ) {
  return data.filter(element => { return element.price > 200 && filters.colors.includes(element.color) && filters.sizes.includes(element.size) });
}


function multiply( data ) {

  let min = Number.POSITIVE_INFINITY;
  let max = Number.NEGATIVE_INFINITY;

  data.forEach(element => {
    if(element.price < min) min = element.price;
    if(element.price > max) max = element.price;
  });

  return Math.round(min*max);

}


function toArray( number ) {

  const toString = number.toString();
  const makeArray = toString.split("");
  const toDigits = makeArray.map(digit => parseInt(digit));
  const result = [];


  toDigits.forEach((digit, index, arr) => {

    if(index % 2 == 1) return;
    result.push(digit + arr[index + 1] || 0);

  });

  return result;

}


function finalResult( a, b, c ) {

  return a*b*c;

}