Stylauto

Jest to zaawansowana platforma B2B. W tym systemie zastosowaliśmy autorską integrację z WF-MAG oraz integracje z istniejącymi systemami sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. (np. etykiety, rysunki techniczne, listy aplikacyjne). Wdrożyliśmy integracje z zewnętrznymi dostawcami. Zastosowaliśmy zaawansowane konfiguratory.

Read More
Powrót do ostatnich realizacji