Platformy B2B

Budujemy zaawansowane platformy sprzedażowe B2B oparte na Magento. Mamy za sobą lata praktyki we wdrożeniach oprogramowania dla firm rynku eCommerce w kanale business to business.
Wdrażane przez nas platformy zapewniają wszystko, co niezbędne w efektywnym zarządzaniu biznesem B2B, czyli możliwość operowania portfelem marek, współpraca i indywidualne warunki handlowe dla wielu partnerów biznesowych oraz obsługa dużej liczby kluczowych klientów.

Klienci biznesowi mają zapewniony łatwy dostęp do kont firmowych, dzięki czemu kontrolują wyceny, przeglądają szczegółowe historię zamówień i posiadają dostęp do wielu zaawansowanych funkcji. Zakupy są łatwe i szybkie, a zaimplementowane opcje umożliwiają sprawne zarządzanie ofertami.

Systemy B2B projektowane przez zespoły Monogo są gotowe na pełną personalizację przy jednoczesnym zwiększaniu sprzedaży. Pozytywnie wpływają na wyniki firmy, są oszczędne pod względem generowanych kosztów i czasu operacyjnego.

Inwestycja w platformę hurtową B2B to doskonały wybór dla firm różnych rozmiarów. Dokonujemy integracji firmowego oprogramowania z innymi narzędziami wspierającymi sprzedaż, wdrażamy rozwiązania od podstaw, oraz udoskonalamy istniejące sklepy lub hurtownie B2B do panujących wymagań otoczenia biznesowego.

W rozwiązaniach oprogramowania B2B uwzględniamy wszystkie kluczowe elementy związane ze specyfiką tego sektora. Dostosowane funkcje do składania dużych złożonych zamówień. Łatwy dostęp do dokumentacji handlowej i historii poszczególnych transakcji. Indywidualne warunki cenowe i zakupowe oraz systemy rabatowe dla różnych grup klientów. Funkcje wspierające procesy reklamacji. A wszystko ubrane w prosty w obsłudze panel zarządzania.

 Magento Commerce- funkcjonalności Magento 2
Indywidualne warunki cenowe dla wielu grup klientów i dedykowany panel kontrahenta
Tworzenie wielu kont firmowych
Konfigurowanie wielu nabywców
Wielopoziomowy system dostępu
Tworzenie niestandardowych, indywidualnych katalogów i cenników odpowiadających różnym warunkom umów
Import danych z systemów zewnętrznych
Zaawansowany system raportowania
Skalowalne B2B
Zarządzanie złożonymi strukturami organizacyjnymi
Tworzenie negocjacyjnych ofert cenowych dzięki usprawnionej komunikacji między partnerami biznesowymi
Solidne zabezpieczenia
Social Commerce
Obsługa wielu magazynów z różnymi stanami magazynowymi
Zoptymalizowany proces sprzedaży i dystrybucji
Sprawny system składania zapytań przez Klientów
Maksymalne uproszczenie procesu zakupowego B2B
Szybkie i łatwe składanie zamówień
Szybkie uzupełnianie zapasów i listy zapotrzebowania na produkty, które można wykorzystywać przy kolejnych zakupach
Limity kredytowe bazujące na historii dokonanych zakupów i płatności
Integracja z różnymi systemami płatności, dostaw i innymi zewnętrznymi systemami