Consulting IT

Chętnie służymy profesjonalnym doradztwem informatycznym i dzielimy się doświadczeniami. Udzielamy wskazówek przy doborze jakościowej usługi optymalnej cenowo. Wspólnie rozważamy możliwości, wsłuchując się w Państwa potrzeby, oraz oczekiwania rynku. Pomagamy w przygotowaniu firm do implementacji nowych rozwiązań, ale też budowy środowiska IT, jego rozwoju i utrzymania.

Kompetencje Monogo są zdywersyfikowane. Konsultacje IT ze specjalistą pozwolą znaleźć rozwiązanie podporządkowane do modelu biznesowego firmy. Zidentyfikujemy bariery, możliwości rozwoju i na ich podstawie zbudujemy wartościowy plan działania.

Często konsultacja z ekspertem jest ostatnią deską ratunku przy problemach napotkanych w realizowanym projekcie IT. Wnosi to świeży i niezależny pogląd na integrację technologii z biznesem.

Proces tej usługi zaczyna się standardowo od obszernego wywiadu, który uściśla zakres pracy konsultanta. Zbieramy wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji problemu i realnych przyczyn jego wystąpienia oraz elementów możliwych do optymalizacji.

Analizie podlega sama aplikacja, infrastruktura serwerowa, a także kod. Nasi eksperci przyglądają się również procesom oraz metodykom wykorzystywanym w Państwa firmie. Po zlokalizowaniu ogniska występujących problemów, nasi konsultanci pomagają Państwa zespołom w przeprowadzeniu działań naprawczych. Przekazują również esencjonalną wiedzę, by w przyszłości móc uniknąć tego typu sytuacji, lub sprawnie sobie poradzić na wypadek pojawienia się problemów.

Przed finalizacją działań przeprowadzane są testy potwierdzające skuteczność zaimplementowanego rozwiązania. Jeżeli kończą się one z pozytywnym wynikiem, proces konsultacji jest zamykany.

Nie ograniczamy się tutaj do jednego modelu współpracy. Możemy też po zapoznaniu się z funkcjonującymi w Państwa firmie narzędziami zaproponować usprawnienia w formie rekomendacji, bez udziału we wdrożeniu.