B2B

Budujemy zaawansowane serwisy sprzedażowe oparte na Magento. Mamy za sobą liczne wdrożenia rozwiązań eCommerce w kanale B2B.

Wdrażane przez nas platformy zapewniają wszystko, co niezbędne w efektywnym zarządzaniu biznesem B2B, czyli możliwość operowania portfelem marek, współpraca i indywidualne warunki handlowe dla wielu partnerów biznesowych oraz obsługa dużej liczby kluczowych klientów.

Klienci biznesowi mają zapewniony łatwy dostęp do kont firmowych, dzięki czemu kontrolują wyceny, przeglądają szczegółowe historię zamówień i posiadają dostęp do wielu innych zaawansowanych funkcji. Zakupy są łatwe i szybkie, a zaimplementowane opcje umożliwiają sprawne zarządzanie ofertami.

Nasze rozwiązania B2B oparte na Magento są gotowe na pełną personalizację przy jednoczesnym zwiększaniu sprzedaży. Ponadto pozytywnie wpływają na wyniki firmy, są oszczędne pod względem generowanych kosztów i czasu operacyjnego.

Inwestycja w platformę B2B Magento to doskonały wybór dla firm różnych rozmiarów. Dokonujemy integracji platform z innymi narzędziami wspierającymi sprzedaż, wdrażamy rozwiązania od podstaw, oraz udoskonalamy istniejące sklepy lub hurtownie B2B do panujących wymagań otoczenia biznesowego.

W rozwiązaniach B2B uwzględniamy wszystkie kluczowe elementy związane ze specyfiką tego sektora. Dostosowane funkcje do składania dużych złożonych zamówień. Łatwy dostęp do dokumentacji handlowej i historii poszczególnych transakcji. Indywidualne warunki cenowe i zakupowe oraz systemy rabatowe dla różnych grup klientów. Funkcje wspierające procesy reklamacji. A wszystko ubrane w prosty w obsłudze panel zarządzania.