Jak działamy

Weryfikacja potrzeb
Pierwsze spotkania służą zidentyfikowaniu Państwa celów, środowiska biznesowego firmy i oczekiwań względem nowego rozwiązania. Patrzymy na koncept długoterminowo, dbamy aby dostarczać efektywne i kompleksowe narzędzia. Każdy projekt jest szyty na miarę. Filarem naszej pracy jest dobra komunikacja i precyzja podczas wszystkich etapów realizacji projektu. Dzięki temu uzyskany efekt odzwierciedla Państwa wizję i potrzeby.
Planowanie
W oparciu o Państwa wymagania, wspólnie opracowujemy szczegółowy zakres i ramy czasowe planowanych działań, po czym całość dzielimy na fazy projektu.
Development
Projekt trafia w ręce doświadczonych, indywidualnie dobranych zespołów, które przekształcają ustalone wytyczne, w konkretne, spersonalizowane narzędzie.
Testowanie
Zespół naszych testerów weryfikuje zgodność z przyjętymi założeniami projektu i wskazuje obszary oraz funkcjonalności do poprawy, które trafiają ponownie do programistów. Testom poddawane jest również bezpieczeństwo oprogramowania. W następnym kroku testowanie odbywa się już wspólnie z Państwem, sprawdzamy wypracowany efekt, działanie i interakcję z użytkownikiem.
Wsparcie
Jeżeli testy zakończone są akceptacją po Państwa stronie, przechodzimy do ostatniego etapu - wdrożenia produkcyjnego, projekt przenosi się do świata online. Po wdrożeniu pomagamy w optymalizacji i pracy nad widocznością. Służymy wsparciem operacyjnym nawet do 24 h/7. W naszej ofercie znajduje się wsparcie Service Desk oraz utrzymania systemu przez zespół specjalistów IT.