Akademia

Akeneo Unlock 2022

W połowie marca odbyła się w Paryżu kolejna edycja konferencji Akeneo Unlock, która zgromadziła kilkaset osób w tym zespół Akeneo, klientów oraz partnerów technologicznych i biznesowych.  Mieliśmy okazję poznać plany biznesowe firmy oraz nowe, oczekiwane przez klientów funkcjonalności. Firma Monogo jako partner Akeneo także wysłała tam swoją delegację i starannie odnotowała kilka najważniejszych z punktu widzenia naszych klientów nowości.

Najważniejsza informacja konferencji od strony biznesowej dotyczyła kolejnej rundy finansowania projektu Akeneo. Firma planuje pozyskanie środków na poziomie 135 milionów dolarów, które mają zostać spożytkowane na dynamiczny rozwój oprogramowania.  Akeneo powiększy zespół – w tym deweloperski i postawi na dalszy rozwój międzynarodowy.

Dzięki temu możemy spodziewać się zintensyfikowania mapy drogowej rozwoju systemu w kolejnych kwartałach i szybkiego wprowadzania nowych, potrzebnych użytkownikom funkcji – zarówno w wersji Enterprise jak i Community. Z praktyki wdrożeniowej wiemy, że duże wsparcie zespołu developerskiego systemu może mieć bardzo istotne znaczenie dla szybkości rozwoju systemu i jego adaptacji do zapotrzebowania klientów.

Tailored export – dopasowany eksport

W części technicznej wiele czasu poświęcono nowym narzędziom pozwalającym na precyzyjną konfigurację eksportu danych. Jest to bardzo oczekiwana funkcja, dzięki której możemy generować pliki o elastycznie zdefiniowanej strukturze. Definicja pól odbywa się za pomocą wygodnego kreatora.

Możliwe jest ponadto łączenie zawartości pól – operacja konkatenacji, zastępowanie wartości, ustawienie wartości domyślnej, konwersja jednostek miary a także zaokrąglenie wartości liczbowych. W przypadku niektórych danych warto skorzystać także z możliwości oczyszczania pól z tagów html.

Tailored exports – bo tak nazywa się ta funkcjonalność jest dostępna w wersji Akeneo 6 – zarówno Enterprise (SaaS i PaaS), Growth jak i Community.

Akeneo tailored export

Akeneo Tailored Export

Akeneo Apps – ekosystem aplikacji

Kolejną nowością od strony funkcjonalnej jest mechanizm aplikacji – Akeneo Apps. Są to usługi, które w łatwy sposób można połączyć z systemem PIM – bezpośrednio z panelu administracyjnego z łatwym procesem aktywacji i konfiguracji. Mechanizm ma w założeniach pozwolić na rozwój ekosystemu narzędzi udostępnianych przez partnerów oraz Akeneo. Obecnie dostępnych jest już kilkanaście aplikacji w ramach sklepu Akeneo Marketplace.

Aplikacje mogą rozszerzać funkcjonalność Akeneo za pośrednictwem REST API – podobnie jak konektory. Aplikacja musi posiadać adres URL, utrzymywany przez jej twórcę i wykorzystuje OAuth 2.0 żądania niezbędnych uprawnień.

Z funkcjonalności Apps do tej pory można było korzystać w przypadku wersji SaaS, od wersji 6 jest dostępna dla pozostałych wersji. W przypadku wersji Enterprise wykorzystamy dodatkowe możliwości ustalania uprawnień dla aplikacji, co nie jest dostępne w przypadku Growth i Community.

Akeneo Apps

Akeneo Apps

Podsumowanie

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią podczas Akeneo Unlock 2022 wreszcie możliwe było bezpośrednie spotkanie społeczności firm i klientów związanych z Akeneo PIM. Spotkanie partnerów i dwa dni konferencji (15-16 marca) udowodniły, że jest to bardzo prężnie rozwijający się produkt, z coraz większym wsparciem partnerów i bazą zadowolonych klientów.

Mogliśmy to zauważyć także w części wystawowej, gdzie partnerzy Akeneo zaprezentowali szereg narzędzi pozwalających na połączenie systemu PIM z najważniejszymi systemami wykorzystywanymi w e-commerce na całym świecie. Co warte podkreślenia – oferta w tym zakresie znacząco poszerzyła się i liczba konektorów i dodatkowych narzędzi liczona jest już setkach.

Cieszymy się, że także my obok innych firm możemy uczestniczyć w społeczności Akeneo. Jasno zdefiniowana mapa drogowa nowych funkcjonalności, rozbudowana baza partnerów a także ambitne plany finansowania pozwalają nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, w której Akeneo PIM jest istotnym elementem.